Loonadministratie

De werkzaamheden op dit gebied worden onder onze verantwoordelijkheid uitgevoerd door zelfstandig werkende loonadministrateurs waar Kok-vdH reeds jaren mee samengewerkt.

Op adequate wijze verzorgen zij alle aspecten van uw loonadministratie.

|Loonadministratie